Voeding Voortrap

In het artikel van de klasse A versterker staat geen schema voor een voeding voor de voortrappen. Deze voeding dient een symmetrische gestabiliseerde spanning van 24 V te leveren. De voortrappen “trekken” maar ongeveer 12 mA, dus de spanningsregelaars moeten niet gekoeld worden. Mocht u deze voeding voor andere doeleinden gebruiken dan is koeling misschien wel nodig.

Zoals u in afbeelding 1 ziet is de voeding helemaal standaard en maakt deze gebruik van geïntegreerde spanningsstabilisatoren van het type 7824 en 7924 voor respectievelijk de positieve en negatieve spanning.

Let op; als u een stereo-uitvoering van de versterker maakt dient u twee van
deze voedingen te maken om een perfecte kanaalscheiding te verkrijgen, net zoals
u ook twee aparte voedingen voor de eindtrappen moet maken.

Afb.1: Gestabiliseerde symmetrische voeding voor de voortrappen.
Afb.1: Gestabiliseerde symmetrische voeding voor de voortrappen.

Onderdelenlijst

C1, C2 2200 µF, 40 V radiaal
C3, C4 330 nF
C5, C6 100 nF
D1-D4 1N4004
Tr1 2x24V/300mA
F1 100 mA traag

In afbeelding 2 kan u de print lay-out vinden voor deze voeding. Let op dat de lay-out in spiegelbeeld staat! Tussen beide spanningstabilisatoren is de aansluitpen voor de massa. Bij het bouwconcept van de versterker worden alle massa’s van één kanaal samengebracht op een centraal massapunt.

Afb.2: Print layout (in spiegelbeeld) van de symmetrische voeding (75 dpi).
Afb.2: Print layout (in spiegelbeeld) van de symmetrische voeding (75 dpi).

Afbeelding 3 geeft u ten slotte een duidelijk overzicht van de opbouw van de print. Hieruit blijkt duidelijk de verticale montage van de gelijkrichterdiodes. Opgelet: de bovenste en onderste diode (aan de bovenrand en onderrand van de print) is gemonteerd met de anode (=positief, aangeduid met witte ring) naar beneden. De binnenste diodes zijn gemonteerd met hun anode naar boven.

Detail van een van de gestabiliseerde +/- 24V voedingen.
Detail van een van de gestabiliseerde +/- 24V voedingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *